Informace o nás

Rosa rodinné centrum funguje v České Třebové již od roku 2003. V roce 2013 se nám díky velkorysému přístupu Města Česká Třebová podařilo získat nové, pěkně zrekonstruované prostory.

Primárně se věnujeme přípravě programů pro rodiče pěčující o děti na MD a RD, kterým tak pomáháme čelit sociálnímu vyloučení. Pořádáme však i programy pro rodiče s dětmi většími, programy pro budoucí rodiče, či akce pro širokou veřejnost. Mimo to se zabýváme i pořádáním besed na různá rodičovská témata a kurzů (výtvarné, vzdělávací) pro dospělé. Jsme schopni však zajistit i poradenství v oblasti socíální, právní či v otázkách týkajících se rodičovství. Každý den se schází „Rodičovská skupina“, kde mají rodiče možnost neformálním způsobem sdílet své zkušenosti i trápení. Poslední době se díky umístění naší "základny" snažíme rozšířit též nabídku aktivit pro děti navštěvující zejména první a druhou třídu základní školy. Jedná se zejména o kroužky zaměřené na rukodělné činnosti podporující rozvoj jemné motoriky a jazykové kurzy. Těmito aktivitami, stejně jako pořádáním příměstských táborů v době školních i "školkových" prázdnin se snažíme pomoci rodičům se sladěním profesního a rodinného života.  

Svou činnost a služby poskytujeme též v lokalitě Borek, kde se nachází velká koncentrace rodin ohrožených sociálním vyloučením. Aktivity realizované v této oblasti směřují zejména k rozvoji sociálních kompetencí dětí, které je navštěvují. V rámci této činnosti se též podílíme na realizaci projektu Města Česká Třebová zaměřeného na prevenci rozvoje sociálněpatologických jevů.

Mezi naše pravidelné aktivity patří i příprava nejrůznějších, sportovních a kulturních programů pro širokou veřejnost jako je karneval, Vítání jara - vynášení Moreny, Karneval, Hurá prázdniny, Pohádkový les, Sraz malých motorkářů, Svatomartinský průvod s lampiony, Mikulášská besídka, předvánoční "Přijďte pobejt" a mnohé další.. V létě již k naší programové náplni neodmyslitelně patří sportovně-vzdělávací tábor pro rodiče s dětmi, příměstský tábor pro děti od 3 let   a  pohádkový cyklus „Léto s pohádkou“, který si za léta své existence získal řadu příznivců. V roce 2012 jsme za něj získali i Cenu Města Česká Třebová, které si velmi považujeme.

Rosa rodinné centrum spolupracuje při realizaci aktivit též s celou řadou podobně zaměřených organizací ve městě (Naděje, DDM Kamarád, Městská knihovna, TJ Orel, TJ Sokol, Ekocentrum Podorlicko, Ekocentrum Červenka, Skaut Česká Třebová, SK Geodézie Česká Třebová  a další)