EKOLOGIE - jak to funguje v Rose

Ekologie je, či by mělo být, téma prolínající všechny naše činnosti. Jak se chováme, co ovlivňujeme a co po sobě zanecháváme. Je to téma aktuální ve všech dobách a kdekoli na světě. Abychom i v Rose přispěli svou troškou do mlýna, v první řadě se snažíme produkovat odpadu co nejméně. Ten, který vyprodukujeme, třídíme a s námi můžete i vy. Papír, plasty a sklo můžeme jednoduše třídit všude a kontejnery jsou snadno dostupné. Vybité baterie můžeme odevzdat v každém obchodě, který toto zboží prodává. Elektroodpad patří do speciálních červených kontejnerů či do prodejny elektra, kde tento zpětný odběr umožňují. V Rose dále třídíme BIO odpad (běžné kompostovatelné zbytky) a můžete přinést hliník ze své domácnosti. Přispějete tak skautskému oddílu.

Zbylo Vám doma suché pečivo? Ani to nemusí skončit v popelnici... tam by si ho sice asi našly myšky... ale můžete ho přinést do Rosy a my ho předáme prasátkům a slepičkám v Němčicích. Pokud nakupujete potraviny v konzervách, i ty se dají samozřejmě recyklovat. Bohužel ani v roce 2017 nejsou kontejnery na plechovky běžnou součástí ulic. Kdo ale třídit chce, třídit vždycky bude a plechovky může odvézt do sběrného dvora. Nemáte doma místo na tolik košů? A že by Vám to doma páchlo? Nepáchlo... do recyklace totiž patří obaly vymyté. A že je neekologické spotřebovávat na toto více vody? Stačí obaly umýt v již použité vodě na nádobí a ničím se neplýtvá.

Ekologicky v Rose také uklízíme. Pokud by Vás zajímalo více, nebojte se zeptat. Ve většině případů platí, co je ekologické, je také ekonomické. Tak je tomu i v případě šetrného úklidu.

S životním prostředím to myslíme opravdu vážně, a jakpak by ne... vždyť planeta je nejdůležitější domov nás všech. V jaké kondici bude naše planeta, v takové budeme my lidé. Šetřit Zemi je tedy v nejvyšším zájmu nás všech. Každý jsme kapkou v moři. V kroužku Šikovné ručičky se snažíme využívat druhotné materiály - zdánlivý odpad z domácnosti (korky, plechovky, sklenice od zavařenin, krabice od výrobků, bublinkové folie ... zkrátka věci, které by bez rozmyslu po splnění svého primárního určení letěly rovnou do koše. Tím ukazujeme dětem, jak být kreativní a nahlížet na věci v různých souvislostech a z různých úhlů.

Rosa je také výdejním místem pro e-shop zijemespolu.cz. Zde lze nakoupit kvalitní produkty nejen z Orlických hor. Významná je také bezobalová sekce tohoto e-shopu. E-shop a bezobal? Jak to vypadá v praxi? Do Rosy si donesete vlastní obaly (např. papírové sáčky z pekárny, či od mouky, sklenice, tašky, bedýnku či krabici), "Žijeme spolu" si obaly vezme při závozu každou druhou středu a příště Vám nákup z bezobalové sekce dá do Vámi doručených obalů. Vypadá to možná složitě, ale když se chce, všechno jde.

 

Stojí to za to, děláme to pro sebe, pro náš domov, naši matku Zemi. Buďte s námi ekofriendly.