Kroužky pro děti i dospělé

·       Šikovné ručičky

Vždy v pondělí od 15.30 – 17.00. Střídavě kombinace keramické dílny s nejrůznějšími výtvarnými technikami. 1x týdně 90 min, tzn. 2 vyuč. hodiny,  garance 60 hodin. Cena 1 200,-/rok. Lektorky Šárka Březinová a Kateřina Hondlová.

·       Keramika

Každé druhé pondělí - děti od 6let v 15.30, rodiče a děti od 3 let. 2x za měsíc 90 min, garance 30 hodin. Cena 1000,-/rok. Lektorka Kateřina Hondlová.

        Tribal

IMPROVIZAČNÍ SKUPINOVÝ TANEC VE STYLU TRIBAL BELLYDANCE. Je vhodný pro ženy (i muže) bez omezení věku a váhy, kteří rádi tančí. Info pro začátečnice na tayen@post.cz. Lektorka Evi Hublová.

·       Angličtina pro děti 1. až 5. třídy - konverzace

Vždy ve čtvrtek, čas upřesněn na informační schůzce 14. 9. Cena upřesněna na inf. schůzce, dle počtu přihlášených dětí, garance 30 hodin. Vyučovací hodina 45min, důraz kladen na konverzaci a zlepšení slovní zásoby. Lektorka mgr. Olga Sýkorová, osykorka@seznam.cz

 

o        Vzhledem k tomu, že naším záměrem je hlavně výpomoc rodičům, platí u všech kroužků, že děti ze ZŠ Ústecká vyzvedne (v případě Vašeho zájmu) lektorka kroužku ze školní družiny.

o        Platba za kroužek je možná i pololetně; sourozeneckým skupinám je poskytována sleva 10% pro každé další dítě.

o        V rámci poskytování rovných příležitostí všem je možné, na základě předložení potvrzení OSPOD či ÚP, poskytnout slevu i dětem z rodin v sociálně znevýhodněné situaci

 

Přihláška přihláška kroužky 2017-18.doc (37888)

 

Nabídka kroužků pro děti i dospělé

 – INFORMAČNÍ SCHŮZKY:

Úvodní hodina – vstup zdarma

11. 9. 15:30 Keramika / Šikovné ručičky

12. 9. 08:30 Cvičení maminek s miminky od 4měsíců

13. 9. 09:30 Hrátky pro běhálky – cvičení se zpívánky pro rodiče a děti od 18 měsíců

13. 9. 18:00 Tribal pro začátečníky

14. 9. 15:30 AJ konverzace pro děti (s důrazem na slovní zásobu)

14. 9. 17:30 Cvičení pro těhotné s předporodní přípravou