Projekty

1. Burza filantropie

Donátoři rozdali zajímavým projektům přes tři sta tisíc

 

Burza filantropie v Ústí nad Orlicí.

18.10.2013 04:25

Orlickoústecko – V Ústí nad Orlicí se konala další burza filantropie. Ty jsou pro neziskové organizace vítanou možností, jak získat finance na své zajímavé projekty.

Burzy filantropie se podobají známému pořadu Den „D" v České televizi, v němž žadatelé usilují o podporu investorů. Jejich princip je následující: neziskové organizace přihlásí svůj projekt Koalici nevládek Pardubicka, na základě hlasování donátorů (podnikatelů nebo zástupců veřejné správy) a při veřejném hlasování na internetu jsou vybrány projekty, které dostanou šanci se prezentovat přímo před donátory a získat od nich finanční dar.
Během burzy filantropie v ústeckém hotelu Uno rozdali donátoři přes tři sta tisíc korun. „Letos nám neziskovky přihlásily třináct projektů, šest z nich postoupilo do burzy filantropie a všechny byly ohodnoceny. Společnost Konzum v rámci svého projektu ´Jsme tu doma´ se rozhodla jí zbývajících 70 tisíc korun rozdělit mezi sedm neziskových organizací, které nepostoupily do burzy, takže nakonec s prázdnou neodejde žádný z třinácti přihlášených projektů," bilancovala Jana Machová, ředitelka Koalice nevládek Pardubicka.
Podpořen byl například projekt rodinného centra Rosa v České Třebové, které se věnuje prevenci sociálního vyloučení dětí ze znevýhodněných rodin, nebo projekt sdružení Amalthea, které potřebuje automobil pro své cesty za rodinami, jimž hrozí odebrání dětí z péče, nebo při cestování za pěstounskými rodinami. „Burzy filantropie se osvědčily, kladné ohlasy jsou na ně jak ze strany neziskových organizací, tak i od samotných donátorů, poskytují dar na základě osobního setkání. Určitě v nich budeme pokračovat," dodala Jana Machová.

 

I našemu projektu se podařilo, díky velkorysosti donátorů,  získat více finančních prostředků než jsme původně požadovali. Část peněz bude tedy využita i k vybavení herny Rosy a část na realizaci akcí pro širokou veřejnost, které pravidelně pořádáme. Laskavým dárcům ještě jednou děkujeme.

 

-----------------------------------------------------

 

2. Rosa rodinné centrum se zapojilo do grantového řízení Konzumu "Společně za úsměv"

Náš projekt:

Dovybavení keramické dílny

Díky dotaci bychom rádi dovybavili keramickou dílnu. Tuto již provozujeme čtvrtým rokem a to pro provoz keramického kroužky, který navštěvují rodiče s dětmi. V posledním roce jsme přistoupili též k pořádání otevřené keramické dílny, která je hojně navštěvována širokou veřejností. Tuto dílnu bychom v současné době rádi dovybavili jednak pomůckami k výrobě keramických předmětů a v případě, že budeme úspěšní i keramickou pecí. Nyní vozíme výrobky k vypálení do místního DDM, kde jsou sice ochotni nám je vypálit, avšak je to tak velmi neekonomické, neboť se s každým musí jet obvykle 2x tam a zpět a navíc dochází mnohdy k poškození či rozbití těchto výrobku častou manipulací. To je pak zvláště u výrobků dětí nepříjemné. Získání podpory by nám tedy pomohlo, abychom dosáhli lepší kvality námi poskytovaných služeb a tím pak i větší spokojenosti klientů jež jich využívají.

Více o celém projektu naleznete na www.konzumuo.cz

 

- v rámci tohoto projektu se nám podařilo získat cca 4000,-, tato částka bude věnována na nákup pomůcek do naší keramické dílny. Děkujeme všem kdo jste nás podpořili

-

----------------------------------------------------------------

 


.

Reportáž Českého rozhlasu