Kdo jsme

  • Rosa rodinné centrum je neziskovou organizací. Prostředky pro svou činnost získáváme díky účasti v dotačních programech, díky štědrosti dárců a z vlastní činnosti.
  • Připravujeme programy pro děti, rodiče i prarodiče,  besedy, přednášky, cvičení, kroužky či neformální setkávání rodičovských skupin, kde rodiče mohou sdílet své rodičovské úspěchy i každodenní starosti. Toto doplňuje i krátký program kdy jsou rodiče i děti aktivně zapojeni a společně pracujeme na naplnění cílů spolku. Dále pracujeme na přípravách a realizacích akcí pro širokou veřejnost.
  • Těchto aktivit se může zúčastnit každý.  V rámci aktivit podporujeme začlenění osob, obzvláště pak dětí ohrožených sociálním vyloučením (poskytování slev dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, podpora při účasti na programech dětí se zdravotním znevýhodněním a pod. ).