Setkání rodičů s doprovodným programem

  • neformální setkání v herně, spojený s(dobrovolným) povídáním o tématech týkajících se rodičovství, výchovy dětí, dovedností dětí, zdraví, zdravého životního stylu apod.
  • Cílem je umožnit rodičům sdílet své rodičovské zkušenosti, úspěchy i trápení a tím přispět zejména k posílení rodičovského sebevědomí zúčastněných.